Privacy

Door zich toegang te verschaffen tot de yieha! website, verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan yieha! de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de Privacy policy in de toekomst wijzigt. yieha! beveelt alle Internetgebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.Yieha! vzw eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is yieha! vzw met zetel gevestigd te 9070 Heusden, Heidestraat 43.