Missie en visie

Missie

yieha! is een organisatie van en door jongeren met en zonder beperking en streeft naar een wereld waarin de gelijkwaardige participatie van kinderen en jongeren met een beperking een feit is.

yieha! doet dit door kinderen en jongeren op een ‘jeugdwerkeigen manier’ te informeren, stimuleren en ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds door (kader)vorming in het jeugdwerk en het onderwijs, anderzijds door het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met én zonder beperking.

Visie

yieha! is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers met een grote diversiteit aan mogelijkheden, opleidingen en achtergronden zijn de motor achter het aanbod. Deze diversiteit stelt ons in staat een antwoord te bieden op uiteenlopende vragen.

Binnen yieha! gaan we op zoek naar een gepaste ondersteuning en een evenwichtige verhouding tussen kinderen en jongeren met en zonder beperking. Zo ontstaat er een groep die tot echt spelen, echt leren en echt participeren toe komt.

Iedereen Speciaal

Iedereen is uniek en verdient respect. yieha! beschouwt jongeren met en zonder beperking als actieve en gelijkwaardige participanten die allemaal een meerwaarde bieden, ongeacht hun mogelijkheden. Deelnemers, vrijwilligers en professionals worden op een gelijkwaardige en respectvolle manier betrokken bij de gehele werking, van activiteitenaanbod tot beleid. Zo kan iedereen een meerwaarde bieden volgens zijn of haar mogelijkheden.

Kom op voor jezelf

We vinden het belangrijk dat vragen, twijfels, meningen en gevoelens gedeeld kunnen worden. Hulp durven te vragen of weigeren, is een voorbeeld van opkomen voor jezelf, of je nu een beperking hebt of niet. Binnen ons vormingsaanbod ervaren, begrijpen en leren jeugdwerkers het belang van een actieve open houding die mogelijkheden geeft en niet afneemt.

Bekend wordt bemind (Informeren & sensibiliseren)

Stigmatiserende informatie over personen met een beperking die kinderen en jongeren krijgen, staat een gelijkwaardige participatie vaak in de weg. yieha! legt in haar vormingen de nadruk op ieders mogelijkheden. Daarnaast ontwikkelt yieha! in samenwerking met andere organisaties informatiepakketten rond inclusie.

Iedereen aan boord (stimuleren en ondersteunen)

yieha! verhoogt de deelname en betrokkenheid van kinderen en jongeren met een beperking aan het jeugdwerk. Via vorming en begeleiding werkt yieha! aan de draagkracht en de visie van kinderen en jongeren, professionele en vrijwillige jeugdwerkers en beleidsmakers.

Experimenteren

yieha! haalt als jeugdorganisatie ervaringen uit rechtstreeks werken met jongeren. We experimenteren met verschillende spelvormen, begeleidingsstijlen en materialen. We organiseren ook regelmatig sectoroverschrijdende projecten om zo de inclusiekriebel nog meer te verspreiden.